Spacery po zielonej Łodzi ODE Zrodla

Park Źródliska Park Poniatowskiego Park Piłsudskiego na Zdrowiu Park Mickiewicza (Julianowski) Park 3 Maja Park im. Jana Matejki Park Helenowski Park Staromiejski Park Staszica Park Sienkiewicza Park Reymonta Park Legionów   O projekcie "Spacery po zielonej Łodzi"

Projekt edukacyjny skierowany przede wszystkim do nauczycieli i uczniów, a pośrednio do mieszkańców Łodzi.
Projekt zakłada wyznaczenie i opracowanie tras ścieżek dydaktycznych w łódzkich parkach, z myślą o wykorzystaniu ich przez nauczycieli do przeprowadzenia zajęć o tematyce przyrodniczo-regionalnej.
W tym celu dotychczas opracowane zostały materiały (opis przyrodniczo-historyczno-kulturowy, mapa, zdjęcia) o pięciu łódzkich parkach, oraz 18 scenariuszy (wraz z kartami pracy) zajęć terenowych przystosowanych.
W ramach projektu odbyły się warsztaty dla uczniów oraz szkolenie dla nauczycieli, powstała publikacja (przy udziale nauczycieli biorących udział w szkoleniu). Na widoczne efekty szkolenia należy jednak poczekać do wiosny, gdyż to wtedy nauczyciele biorący udział w szkoleniu jak również nauczyciele korzystający z informacji zawartych w książce zaczną prowadzić zajęcia dla swoich uczniów.

Cele projektu to:
- zapoznanie Łodzian a w szczególności nauczycieli i uczniów z historią i wartościami przyrodniczymi i kulturowymi terenów zielonych w Łodzi (przede wszystkim parki, ogrody przypałacowe)
- kształtowanie wrażliwości mieszkańców Łodzi, a w szczególności nauczycieli i uczniów, na piękno i estetykę,
- ukazanie możliwości wykorzystywania parków miejskich i innych terenów zielonych jako terenu dydaktycznego do nauczania historii i przyrody oraz realizacji ekologicznej i regionalnej ścieżki międzyprzedmiotowej
- utworzenie przyrodniczych ścieżek dydaktycznych w łódzkich parkach miejskich, dzięki którym każdy mieszkaniec Łodzi będzie mógł zapoznać się z florą i fauną odwiedzanego miejsca, a funkcja rekreacyjna parku zostanie uzupełniona o funkcję dydaktyczną - dostarczenie wrażeń w kontaktach z przyrodą i architekturą,
- wyzwolenie u mieszkańców Łodzi a zwłaszcza młodego pokolenia poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie.

W przyszłości...
Opracowanie ścieżek dydaktycznych i scenariuszy zajęć w kolejnych parkach łódzkich.
Jeśli zainteresowanie warsztatami dla nauczycieli będzie duże, planujemy przeprowadzenie kolejnych edycji warsztatów na już wyznaczonych trasach oraz w innych parkach.


Wydanie drukiem w 2004 roku przewodnika dofinansowane było w części ze środków Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi. Serdecznie dziekujemy!


Korzystanie z tej strony:

Creative Commons License
Spacery po zielonej Łodzi by http://lodz.parki.org is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 2.5 Polska License.

Można wykorzystywać treści (teksty, zdjęcia, mapy) zawarte na tej stronie bez każdorazowego uzyskiwania zgody właścicieli praw autorskich pod warunkiem, że ma to cel edukacyjny, niekomercyjny i wyraźnie zaznaczone jest źrodło (łącznie z podaniem adresu naszej strony internetowej).
W przypadku gdy wyżej wymienione warunki nie są łącznie spełnione, kopiowanie jakichkolwiek treści zawartych na tej stronie (tekstów, zdjęć, scenariuszy, map itp.) zawsze wymaga wcześniejszego uzyskania zgody Ośrodka Działań Ekologicznych "Źródła".
Uwaga! Oznacza to, że nie ma możliwości skopiowania bez uprzedniej zgody np. zdjęcia czy mapy czy fragmentu opisu parku i wykorzystania tego na swojej stronie internetowej, w prezentacji, książce itp., nawet jeśli poda się źródło (chyba, że cel jest niekomercyjny i edukacyjny, wtedy można to zrobić bez konieczności występowania o zgodę, pod warunkiem podania źródła i linku).


Wykorzystywanie materiałów z tej strony na potrzeby Wikipedii odbywa się na podstawie oddzielnie udzielonej zgody:
Creative Commons License
 

STRONA GŁÓWNA

 

PARKI ŁODZI

 

PARKI REGIONU

 

DRZEWA W PARKACH

 

RZEKI ŁODZI

 

DLA NAUCZYCIELA

 

WARSZTATY

 

O PROJEKCIE

 
Okładka książki
Gratka dla miłośników parków i Łodzi - torba bawełniana z ręcznie robionym nadrukiem przedstawiającym wyraźnie nudzącego się Tuwima na ławeczce z teksem 'Siedzę tu i siedzę... Chyba pójdę na spacer do parku'. Torba o wymiarach 38x40 cm, ręczna robota, nadruk brązową farbą akrylową do tkanin, autor Piotr Świderek (www.bardzofajny.net). Torby można kupić w siedzibie Źródeł, Łódź, ul. Więckowskiego 33 pok. 310. Cena 7 zł
warsztaty terenowe

KONTAKT


Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
Łódź 90-602
ul. Zielona 27
tel. 42 632 81 18
www.zrodla.org www.zieloneszkoly.pl
 

 1,5% podatku na zieloną edukację Bezpłatny program do rozliczenia podatku
za rok 2023 jest już dostępny do pobrania ze strony opp.zrodla.org


Uwaga! Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.